Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій К 79.377.01 затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 р. за № 374

Галузь – сільськогосподарські науки

Спеціальність:

  • 03.00.07 – мікробіологія

 

Голова спеціалізованої вченої ради – член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор
Волкогон Віталій Васильович

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор біологічних наук, професор
Надкернична Олена Володимирівна

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Горбань Віра Петрівна
конт. телефон: (04622) 3-70-15

 e-mail: K79.377.01_ICMAB@i.ua

 

Захист дисертації Шаховніної Олени Олександрівни на тему «Асоціативна азотфіксація і діазотрофи кореневої зони пшениці ярої та тритикале ярого», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбудеться «09» лютого 2017 р. о 1030 годині в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента

 

 

Захист дисертації Журби Михайла Анатолійовича на тему «Біологічна індикація екологічної доцільності видів і норм удобрення картоплі та гороху», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія, відбудеться «09» лютого 2017 р. о 1300 годині в Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН за адресою: вул. Шевченка, 97, м. Чернігів, 14027.

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента

Відгук офіційного опонента