В Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН з 16 по 20 квітня 2018 р. проходили курси підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за спеціальністю «Сільськогосподарська мікробіологія».

Слухачами курсів були науковці Інституту захисту рослин НААН, Інституту водних проблем і меліорації НААН, Інституту тваринництва НААН, Інституту продовольчих ресурсів НААН, Дніпровського державного аграрно-економічного університету та співробітники ПП "Аркас".

Термін навчання згідно програми становив 1,3 кредити ЄКТС (40 год.). План стажування включав лекційні та лабораторно-практичні заняття.

Учасники прослухали лекції за такими тематиками:

 1. Біологічна трансформація азоту в агроценозах (лектор – Волкогон В. В., д. с.-г. н., професор);
 2. Мікроорганізми як основа препаратів пробіотичної дії (лектор – Кравченко Н. О., к. вет. н.);
 3. Фіксація атмосферного азоту симбіотичними і асоціативними мікроорганізмами (лектор – Надкернична О. В.,д.б.н., професор);
 4. Потрійні симбіози:сапротрофний гриб-діазотроф-рослина. Формування та функціонування (лектор–Кислинська А.С.);
 5. Біологічний захист рослин від шкідників і збудників хвороб (лектор – Цехмістер Г. В.);
 6. Фітогормони - продукти життєдіяльності мікроорганізмів. Методи їх визначення (лектор – Дімова С. Б., к. с.-г. н.);
 7. Сучасні технології компостування органічної речовини (лектор – М'ягка М. В.,к. с.-г. н.);
 1. Роль фосфатмобілізувальних бактерій у фосфорному живленні рослин (лектор – Трепач А. О., к. с.-г. н.);
 2. Методи діагностики вірусних інфекцій (лектор – Дерев'янко С. В., к. б. н., с. н. с.);
 3. Методи боротьби з поширеними вірусними інфекціями (лектор – Решотько Л. М., к. б. н.);
 4. Економічна ефективність застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур (лектор – Халеп Ю. М., к. е. н);
 5. Захист прав інтелектуальної власності в галузі сільськогосподарської мікробіології (лектор – Бредюк О. М.);
 6. Засоби сучасної наукової комунікації (лектор – Коротка І. Г., к. с.-г. н.).

Отримані теоретичні знання закріплювались на лабораторно-практичних заняттях, які проходили під керівництвом провідних науковців Інституту за такими темами:

* Методи виділення та ідентифікації молочнокислих бактерій;
* Виділення азотфіксувальних мікроорганізмів, грибів-антагоністів та продуцентів антибіотичних речовин;
* Методи зберігання мікроорганізмів;
* Ріст і методи культивування діазотрофів та технологія виготовлення мікробних препаратів;
* Визначення активності азотфіксації і денітрифікації в ґрунті;
* Виділення і визначення чисельності фосфатмобілізувальних бактерій;
* Лабораторні методи діагностики вірусів;
* Визначення економічного ефекту від застосування мікробних препаратів у виробництві сільськогосподарської продукції.

Також для слухачів курсів проведено оглядову екскурсію містом.

Після закінчення навчання учасники отримали посвідчення про підвищення кваліфікації затвердженого зразка.