Препарати для зернових культур

   ІНСТРУКЦІЯ

по застосуванню мікробного препарату Поліміксобактерину

у технологіях вирощування пшениці ярої та озимої, кукурудзи, соняшнику, зернових культур, цукрових буряків, льону-довгунцю

ТУ У 24.1-00497360-004:2009

Посвідчення про державну реєстрацію. Серія А № 03697

Опис препарату  Рідкий препарат “ПОЛІМІКСОБАКТЕРИН” є екологічно чистим біологічним добривом і відіграє роль стимулятора живлення та розвитку сільськогосподарських культур.

Зовнішній вигляд  Рідкий концентрат темно-коричневого кольору.

Ефективність  Поліміксобактерин призначений для поліпшення фосфорного живлення (еквівалентне внесенню 30-60 кг д. р. мінеральних фосфорних добрив).   Застосування препарату сприяє  підвищенню урожайності пшениці на (10-20 %) зі збільшенням вмісту протеїну в зерні до 3 %.

Розмір прибутку з розрахунку на 1 га при  застосуванні Поліміксобактерину складає до 2000 грн. /га.

Порядок застосування 

Розроблено спосіб бактеризації насіння пшениці, що включає в себе завчасну обробку Поліміксобактерином поєднано з фунгіцидами: Абсолют, Бар-Кот-5, Вега, Віал Траст, Віал Тт., Вінець, Вінцит 050 CS, Вінцит Мініма, Гізмо 60, Дерозал, Джагер, Дивіденд Стар 036 FS, Діксил, Дітокс, Кінто Дуо, Кольчуга, Колфуго Супер, Корріоліс, Моріон, Оріус, Преміс 25, Раксил, Раксил Екстра, Раксил Ультра FS, Раназол, Реал 200, Сарфун Т 65 DS, Тебу 60 МЕ, Тебузан, Феразим, Форсаж 500 Sc, Фунабен Т 480 FS, Фундазол, Хелмсіл та іншими в концентрації, яка застосовується в технологічній робочій суміші. Обробка насіння Поліміксобактерином поєднано з фунгіцидами: Віват, Вікінг, Віспар, Вітавакс 200, Вітавакс 200ФФ, Віта-класик, Стиракс проводиться безпосередньо перед посівом. Не рекомендується застосовувати Поліміксобактерин сумісно з фунгіцидом Антал. Насіння обробляється на підприємствах різної форми власності. 

Норма витрати Витрати ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ на посівну одиницю (га) складає для: цукрових буряків, соняшнику, кукурудзи – 60 мл; зернових культур, льону-довгунцю – 150 мл, на одну тонну насіння пшениці - 600 мл. На одну тонну насіння ярої або озимої пшениці робоча суміш складає 16 л, в яку входять захисно-стимулюючі речовини, 0,6 л бактеріального препарату, 15,4 л води, 160 г  NaKMЦ попередньо розчиненого у воді, яка входить в склад робочої суміші, для забезпечення кращого прилипання мікроорганізмів до насіння.

Застереження Не допускати попадання прямих сонячних променів на препарат, приготовлену суспензію та бактеризоване насіння.

Протипоказання  Протипоказань до застосування не встановлено. Препарат у рекомендованих дозах не має побічної дії на рослини.

Препарат не має  токсичної дії на організм людини, тварин, комах, рослин (біологічно безпечний).

Тип упаковки Каністри поліетиленові ємністю 5 л, 10 л та поліетиленові флакони ємністю 1 л та 2 л. Ємкості не герметизують.

Умови зберігання Препарат зберігають у сухому темному приміщенні або в холодильній камері за температури +4 °С упродовж 3 місяців. Підвищення температури зберігання вище 10 ºС небажане, оскільки більш висока температура може призвести до зменшення терміну придатності біодобрива. Якщо препарат не відповідає вимогам інструкції або виникли ускладнення, застосування препарату цієї серії припиняють і повідомляють Інститут та постачальника.


 ІНСТРУКЦІЯ 

по застосуванню біологічного прпарату комплексної дії ДІАЗОБАКТЕРИНУ® 

у технологіях вирощування озимого жита, гречки та багаторічних трав 

ТУ У 24.1-00497360-002:2005

Внесено до Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

(посвідчення про державну реєстрацію серія А № 03696)

ДІАЗОБАКТЕРИН – біологічний препарат призначений для передпосівної обробки насіння озимого жита, гречки і кормових злакових трав (пажитниці пасовищної, пажитниці однорічної, стоколосу безостого) з метою підвищення урожайності й поліпшення якості зерна та зеленої маси сільськогосподарських культур.

Дія біопрепарату комплексна. Він стимулює ріст і розвиток рослин завдяки наявності у ньому біологічно активних сполук, що значно збільшує абсорбційну здатність коренів і, як наслідок, підвищує коефіцієнт використання поживних речовин рослиною. Підсилює активність фіксації молекулярного азоту у кореневій зоні сільськогосподарських культур. Крім того, бактеризовані рослини більш стійкі до ряду захворювань, що позитивно позначається на фітосанітарному стані агроценозів.

ДІАЗОБАКТЕРИН виготовляється у формі рідкого концентрату, який являє собою живильне середовище з розмноженими у ньому клітинами азоспірил. В 1 мл препарату міститься 3-5 млрд. клітин бактерій. 

Ефективність У результаті застосування препарату підвищується урожайність сільськогосподарських культур: озимого жита на 12-30 %, гречки на 15-30 %, злакових трав на 15-20 %, при цьому в продукції збільшується уміст білка і незамінних амінокислот. Використання ДІАЗОБАКТЕРИНУ замінює внесення 30-45 кг/га мінерального азоту і є екологічно та економічно вигідним.

Порядок застосування   ДІАЗОБАКТЕРИН використовують шляхом механізованої або ручної обробки посівного матеріалу. Бактеризація проводиться в день, або за 1-2 дні до посіву. Необхідна кількість препарату розводиться у водогінній воді з розрахунку 2 % води від маси насіння. Отриману суспензію наносять на насіння із розрахунку  10 л суспензії на 1 т насіння,  яке ретельно перемішують. Висівають оброблене насіння у вологий ґрунт.

Передпосівну обробку насіння ДІАЗОБАКТЕРИНОМ здійснюють з використанням протруювачів "Мобітокс-Супер", ПС-10А, ПСШ-5  аналогічно протруєнню згідно з інструкцією до машини. Попередньо машину слід ретельно очистити від залишків протруйників.

Незалежно від способу бактеризації після обробки насіння потрібно підсушити до сипучого стану (для попередження втрати сипучості і можливого зниження норми висіву).

Дозування  На одну гектарну норму насіння озимого жита, гречки та злакових трав витрачають 150-200 мл рідкого препарату. Аналогічно на одну тонну насіння жита (при нормі висіву 150-200 кг/га)  необхідно 0,8-1 л Діазобактерину, а на одну тонну насіння гречки (при нормі висіву 120-150 кг/га) - 0,9-1 л. 

Тип упаковки Поліетиленові каністри ємністю  5 л, 10 л або поліетиленові флакони ємністю1 л і  2 л для рідкої форми препарату.

Застереження  Здорове насіння можна не протруювати, а у разі необхідності протруєння насіння дозволяється використовувати наступні фунгіциди:Вінцит 050 SC, Дерозал, Сульфокарбатіон, Фундазол. При цьому фунгіцид застосовується за 7-10 діб до бактеризації насіння, а дозу ДІАЗОБАКТЕРИНУ потрібно збільшити вдвічі.

Не допускати попадання прямих сонячних променів на препарат, приготовлену суспензію та бактеризоване насіння.

Зберігання Зберігати ДІАЗОБАКТЕРИН потрібно за температури 5-15 ºС. Термін придатності рідкого препарату становить  – 14 діб.

 

  ІНСТРУКЦІЯ

по застосуванню МІКРОГУМІНУ®

для передпосівної обробки насіння ячменю ярого

ТУ У 24.1-00497360-007: 2008

 

Опис препарату. МІКРОГУМІН застосовується для бактеризації насіння ячменю ярого з метою покращення кореневого живлення рослин. До складу препарату входить спеціально підготовлений торф із розмноженими в ньому бактеріальними клітинами Azospirillum brasilense 410, фізіологічно активні речовини біологічного походження (ауксини, цитокініни, амінокислоти, гумінові кислоти), мікроелементи в хелатованій формі та сполуки макроелементів у стартових концентраціях.

Мікрогумін забезпечує збільшення польової схожості і енергії проростання насіння, сприяє формуванню розвиненої кореневої системи і активної рослинно-бактеріальної асоціації, інтенсифікує процес фотосинтезу у рослин. Фізіологічно активні речовини препарату активізують формування генеративних органів, що суттєво впливає на насіннєву продуктивність культури. Бактеризація забезпечує прискорений розвиток вторинної кореневої системи, що значно покращує водний режим рослин в умовах посухи. Препарат збільшує стійкість рослин до захворювань як за рахунок покращення загального імунного стану, так і внаслідок вмісту речовин фунгістатичної дії. Активний розвиток кореневої системи, зростання абсорбуючої здатності коріння і продуктивності фотосинтезу забезпечує збільшення використання діючої речовини з добрив на 20-35%. Це дозволяє відмовитися від відповідної частини добрив без зниження урожайності культури. Сума зазначених функцій сприяє гарантованому приросту урожаю, а одержана продукція має поліпшені якісні параметри.

Зовнішній вигляд. Поліетиленові пакети, які містять 600 г торф’яного препарату (3 га-норми).

Ефективність. Приріст урожайності ячменю ярого від застосування Мікрогуміну становить 15-25% залежно від агрофону, вміст білка при цьому збільшується на 1-2%.

УВАГА! Ефективність препарату досягається лише за умови дотримання інструкції із застосування.

Порядок застосування. На одну гектарну норму насіння ячменю витрачається 200 г препарату. Для обробки насіння препарат суспендують у водогінній воді, яка не містить хлору. Оптимальна кількість води не повинна перевищувати 2% від маси насіння. Наприклад, при нормі висіву насіння ячменю 200 кг/га для його бактеризації слід використати одну гектарну дозу препарату (200г) і 4 літри води. Відповідно для бактеризації 1 тонни насіння при цій же нормі висіву використовують 1 кг Мікрогуміну та 20 л води.

Бактеризація насіння ячменю Мікрогуміном проводиться в день посіву (або за 1-2 дні до нього).

1-й спосіб. Гектарну порцію препарату суспендують (розмішують) у відповідній кількості води. Суспензію препарату рівномірно (наприклад, за використання поливалки) наносять на зерно, що завантажують на машину за допомогою шнекових навантажувачів або стрічкових транспортерів. При цьому насіння добре перемішується.

2-й спосіб. Суспензію препарату готують за одну добу до використання. Періодично перемішують, дають можливість відстоятися, після чого фільтрують (можна через складену вдвічі марлю). Одержану рідину, в яку перейшли всі дієві складові препарату, використовують для передпосівної бактеризації в машинах для протруєння насіння типу ПС - 10. Перед використанням їх ретельно очищують від залишків отрутохімікатів і промивають водою.

3-й спосіб. Інокуляція проводиться на машинах типу ПК-20 Супер, ПКС-20 Супер, ПК-20-02 Супер аналогічно протруєнню згідно з інструкцією до машини. Попередньо машину слід ретельно очистити від залишків протруйників.

При використанні торф’яної форми препарату важливо врахувати, що для початку роботи в ємності (баку) машини повинна бути рідина (не менше 10 л) для забезпечення «запуску» механізму перемішування робочої суміші відцентровим насосом. З цією метою потрібно приготувати робочу суміш та, перемішуючи суспензію підручним засобом, залити її у ємність протруювача і відразу увімкнути механізм перемішування, щоб частинки торфу не випали в осад та не порушили циркуляцію суспензії у системі подачі робочого розчину до насіння. Щоб витримати норму нанесення на насіння Мікрогуміну, необхідно розрахувати і виставити на протруювачі показники швидкості потоку насіння, дозування і подачі суспензії препарату. Поступово додавати у бак протруювача по 10 л ретельно перемішаної суспензії препарату. Не слід наливати у бак понад 30 л суспензії, щоб не порушити рівномірне перемішування частинок торфу відцентровим насосом.

Незалежно від способу бактеризації після обробки насіння потрібно підсушити до сипучого стану (для попередження втрати сипучості і можливого зниження норми висіву).

Застереження

1. Одночасно із застосуванням препарату недоцільне використання високотоксичних пестицидів, які несумісні з Мікрогуміном (наприклад, Вітавакс-200) і можуть призвести до втрати його активності, проте цілком можливим є його поєднання з низько токсичними фунгіцидами, наприклад Вега, Гізмо 60, Дерозал, Діксил, Кольчуга, Моріон, Оріус, Раксил, Раксил Ультра FS, Раназол, Тебу 60 МЕ, Тебузан, Фундазол, Хелмсіл.

За необхідності використання високотоксичних фунгіцидів бажано розмежувати в часі протруєння і бактеризацію. Як правило, бактеризацію проводять через 15-20 днів після протруєння насіння, збільшивши дозу Мікрогуміну вдвічі.

2. При обробці Мікрогуміном протруєного насіння необхідно користуватися індивідуальними засобами захисту для запобігання отруєння отрутохімікатами.

3. Оброблене біопрепаратом насіння має бути захищеним від попадання прямого сонячного проміння для збереження бактерій.

Протипоказання. Протипоказань до застосування не встановлено. Препарат у рекомендованих дозах не має побічної дії на рослини. Препарат не має токсичної дії на організм людини, тварин, комах (біологічно безпечний).

Зберігання. Препарат бажано зберігати при температурі не вище +10о С. Вища температура може призвести до зменшення терміну придатності біопрепарату.

Термін придатності Мікрогуміну – 6 місяців із дня виготовлення.

Якщо препарат не відповідає вимогам сертифікату або виникли інші ускладнення, застосування його призупиняють і повідомляють Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН і постачальника.

Статті